Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

Association of Exercise and Sport Psychology

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin Amacı

09/03/2012

a.  Üyelerine Egzersiz ve Spor Psikolojisi konusundaki yeni gelişmeleri, süregelen faaliyetleri vb. konuları tanıtmak ve anlatmak için bilimsel toplantılar düzenler; yayınlarda bulunur.

 

b.   Egzersiz ve Spor Psikolojisi’ni, saygın, halkın tanıyacağı ve doğrudan yararlanacağı bir bilim dalı haline getirmek için çalışır; bu sebeple toplantılar düzenler; yayınlar yapar.

 

c.  Egzersiz ve Spor Psikolojisi ile ilgilenenlerin sorunlarının çözümlerinde yardımcı olur.

 

d.  Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanındaki araştırmaları teşvik eder ve yardımcı olur.

 

e.  Egzersiz ve Spor Psikolojisi’nin bir bilim dalı olarak gelişmesi için her türlü mevzuat ve müfredat programlarının yürütülmesi ve uygulanmasında, mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslar yapar. 

 

f.  Egzersize başlama, devam ettirme ve bırakma; rekreasyon ve oyun alanlarında duygu ve bilişsel durumlar hakkında araştırma ve çalışmalar yapar. 

g.  Spor psikolojisinin teori ve uygulamaları alanlarında spora katılanların performansını geliştirmek için çalışmalar yapar. 

h.  Spor takımlarının performanslarını geliştirmek üzere araştırma uygulama ve çalışmalar yapar. 

 

i.  İlgili Türk ve yabancı, bilim, eğitim ve araştırmacı kişi ve kuruluşlarla mesleki ve bilimsel işbirliği yapar.