Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

Association of Exercise and Sport Psychology

Tüzük Değişikliği Yapıldı

04/11/2015

24.10.2015 Cumartesi günü Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda yapılan yönetim kurulumuzun ve üyelerimizin katıldığı dernek toplantımızda tüzüğümüzün bazı maddleri oy birliği ile alınan kararlarla değiştirilmiştir. Tüzüğümüzün güncel hali web sitemizde yayınlanacaktır.