Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

Association of Exercise and Sport Psychology

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu (Asil)

 • Turgay Biçer » Başkan
 • Cengiz Karagözoğlu » Başkan Yardımcısı
 • Ayşe Türksoy » Başkan Yardımcısı
 • Veysel Küçük » Genel Sekreter
 • Hakan Kolayiş » Muhasip
 • Hülya Aşçı » Üye
 • Yalçın Beşiktaş » Üye

Yönetim Kurulu (Yedek)

 • Leyla Tavacıoğlu
 • Emine Çağlar
 • Recep Görgülü
 • Erkoç Doğan
 • Gözde Ersöz
 • Ziya Kazak Çetinalp
 • Akın Çelik

Denetim Kurulu (Asil)

 • Yaşar Çevikel
 • İlhan Adiloğulları
 • Esen Kızıldağ

Denetim Kurulu (Yedek)

 • Pero Duygu Dumangöz
 • İhsan Sarı
 • Ömer Ateş

Onur Kurulu

 • Şefik Tiryaki
 • Füsun Öztürk Kuter
 • Seyhan Hasırcı
 • Birol Doğan

KURUCU ÜYELER

 • Turgay BİÇER
 • Füsun ÖZTÜRK KUTER
 • Ziya KORUÇ
 • Zeynep DİNÇ
 • Birol DOĞAN
 • F. Hülya AŞÇI
 • Seyhan HASIRCI
 • Şefik TİRYAKİ
 • Leyla TAVACIOĞLU
 • Emine ÇAĞLAR
 • Zişan KAZAK ÇETİNKALP
 • Perican BAYAR