Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

Association of Exercise and Sport Psychology

ELİT SPORCULARDA OLMASI GEREKEN 11 PSİKOLOJİK ÖZELLİK

27/10/2022

ELİT SPORCULARDA OLMASI GEREKEN 11 PSİKOLOJİK ÖZELLİK

 

Bilimsel çalışmalarda, elit sporcularda olması gereken 11 psikolojik özellik saptanmıştır. Bu özellikler;

1. Yapılan Spor Branşına Bağlı Olarak Uygun Kişilik Özellikleri

Başarılı olmuş sporcuların yaptıkları branşlarda belli bazı ortak kişilik özellikleri olduğu söylenebilir. Örneğin, bireysel spor yapanlara göre takım sporcularının daha kaygılı, dışa dönük ve bağımlı olduklarını saptamışlardır.

2. Başarı Ve Başarısızlığın Kontrol Edilebilir Bir İç Odağa Sahip Olması

Birçok çalışmada, kişinin yeterlik inancı arttıkça sportif performansın pozitif yönde artış gösterdiği bulunmuştur. Bu çalışmalardan hareketle, yeterlik inancının başarı ve başarısızlık kontrolü için iyi bir belirleyici olacağı söylenebilir.

3. Nihai Başarıda Kendine Güven Ve İnancın Yüksek Olması

Araştırmacılar, sportif kendine güveni, yüksek başarı beklentisi olarak ifade etmiş ve sportif kendine güvenin olumlu duyguları uyarmada, konsantrasyona yardımcı olmada, hedef belirlemede ve oyun stratejilerini olumlu etkilemede yardımcı olduğunu belirtmişlerdir.

 4İçsel Motivasyon

İçsel motivasyon, spor ortamında sporcunun kendi kendini motive etmesidir. İçsel motivasyon sporcuların zorluk, başarısızlık ve olumsuz durumlarda performanslarını olumlu yönde etkilemektedir.

 5Sportif Başarı İçin Hedef Yönelimine İlişkin Güçlü Hâkimiyet

Hedef yönelimi, sporcuların başarı durumları hakkında yaklaşımları ve düşünceleridir. Sporcu başarısız olduğunda, bunun nedeni bulması, kabul etmesi ve becelerini geliştirmesi onun ustalaşmasına katkı sağlayacaktır. 

 6. Mevcut Göreve Olan Tam Konsantrasyon

Sporcu müsabaka süresince çevredeki uygun ipuçlarına odaklanmalı, bunu uzun süre koruyabilmeli, konsantrasyon durumunun farkında olup gerektiğinde dikkat odağını değiştirebilmelidir.

 7. Duygusal Ve Psikolojik Uyarılmışlığı Kontrol Etme Özelliği

Sporcunun uyarılmışlığını kontrol edebilmesi için öncelikle, uyarılmışlığı bilmesi ve kendi uyarılmışlığının farkında olması gerekmektedir. Sporcu kendi uyarılmışlığını bazı testler ve “biofeedback” teknikleri ile öğrenebilmektedir.

 8. Karşılaşılan Zorluklarla Güçlü Başa Çıkabilme Özelliği

Sporcular bir müsabaka ya da yarışma süresince içsel ve dışsal nedenlerden kaynaklanan birçok zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Sporcular bu zorluklarla geçmiş deneyimleri ve öğrenilebilir bazı stratejilerle başa çıkabilirler.

 9. Zor Hedefler Koymak Ve Bunları Başarabilmek İçin Planlar Formüle Edebilme Özelliği

Sporcu istenilen başarıya ulaşabilmesi için kendine gerçekleştirebileceği zor hedefler belirlemeli ve bu belirlediği hedefleri başarmak için sonuç, performans ve süreç hedeflerini aynı anda planlamalı ve kullanabilmelidir.

 10. Güven Ve Motivasyon Kazanmak İçin Kendi Kendine Konuşma, Hayal Etme, Kendini Denetleme Ve Diğer Psikolojik Metotları Kullanabilme Özelliği

Sporcu, müsabaka esnasında düzenli olarak kendini kontrol etmeli ve tetikleyici sözcüklerle kendi kendine güven ve motivasyonunu artırıcı konuşmalar yapmalıdır.

 11. Zihinsel Dayanıklılık

Zihinsel dayanıklılık, sporcunun yarışma sırasında karşılaştığı zorluk, engeller ve her türlü koşulda en iyi performansını sergileyebilme becerisidir. Zihinsel dayanıklılığın, bu çalışmada üzerinde durulan diğer tüm psikolojik becerileri de sürdürebilmek için gerekli olduğu söylenebilir.

 

 

 

Kaynakça

-Erdoğan, N., ve Kocaekşi, S. (2015). Elit sporcuların sahip olması gereken psikolojik özellikler. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 57-64.

Diğer Haberlerimiz
SöyleşiGenel Kurul ToplantısıFutbolcu Hakem İlişkisi ve Beklenmeyen Durumların ( Kriz) YönetimiStresli Anlarda Ne Yapmalı ?SPORDA AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMSalı Söyleşilerinde Kariyer GünleriSALI SÖYLEŞİLERİNDE KARİYER GÜNLERİSPOR KAMUOYUNU  BİLGİLENDİRMECumhuriyet Bayramımız Kutlu OlsunELİT SPORCULARDA OLMASI GEREKEN 11 PSİKOLOJİK ÖZELLİKFUTBOL EĞİTİMİNDE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLARHaftalık Seminere Ara VerilmiştirSPORCU GÖZÜYLE SPOR PSİKOLOJİSİEGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİ4. ZİHİNSEL PERFORMANS ANTRENÖRLÜĞÜ SERTİFİKA PROGRAMI4. ZİHİNSEL PERFORMANS ANTRENÖRLÜĞÜ SERTİFİKA PROGRAMIŞAMPİYONLARIN GÖZÜYLE SPOR PSİKOLOJİSİBİLARDO VE PSİKOLOJİSPOR DİLİ OLARAK TÜRKÇE"ÖZGÜVEN VE PERFORMANS İLİŞKİSİ" PROF. DR. TURGAY BİÇEREGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULARSALI SÖYLEŞİLERİMİZ 5 EKİM'DE BAŞLIYOREGZERSİZİN FİZYOLOJİK BOYUTLARITARAFTARLIK PSİKOLOJİSİ VE SALDIRGANLIKSPOR PSİKOLOJİSİ SERTİFİKA PROGRAMISALI SÖYLEŞİLERİ "SPORDA DENETİM ODAĞI"EĞİTİMİMİZİN BİRİNCİ AŞAMASI TAMAMLANDIANTRENÖR GÖZÜYLE SPOR PSİKOLOJİSİUYGULAMALI SPOR PSİKOLOJİSİNDE PSİKOFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLARMANİPÜLATİF ZİHİNSPORCULAR SAT'LARDAN NE ÖĞRENEBİLİR?BUZ SPORLARINDA PSİKOLOJİ VE PERFORMANSHAYAT AMAÇLARI UYGULAMASISPORDA (A)NORMAL DAVRANIŞLARKONGREMİZ FEPSAC VE TUBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİRKONGRE PROGRAMISPORTİF PERFORMANSTA BEYNİMİZDE NELER OLUYOR PANELİAİLE, SPORCU VE ANTRENÖR ÜÇGENİNDE SPORDA İLETİŞİM PANELİSPOR PROFESYONELLERİ İLE SÖYLEŞİ PANELİKOVİD-19 SÜRECİNİN SPOR VE EGZERSİZ ORTAMLARINA PSİKOLOJİK ETKİLERİ PANELİGÜNCEL DAVETLİ KONUŞMACI LİSTESİKONGREMİZE TUBİTAK DESTEK VERMEKTEDİRV. ULUSLARARASI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİ 25-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ÇEVİRİMİÇİ ORTAMDA YAPILACAKTIRKONGREMİZ GÜNCEL GELİŞMELER SEBEBİ İLE ERTELENMİŞTİRKONGREMİZE SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ GÖNDERİMİ BAŞLAMIŞTIRV. ULUSLARARASI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİÜLKEMİZ SPORU VE ÇOCUKLARIMIZA YAPAMADIĞIMIZ YATIRIMV. EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİ BEKLENTİLER ANKETİ15. AVRUPA SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ KONGRESİ10 Mayıs Psikologlar Günü Kutlu OlsunEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Olağan Genel Kurulu ToplandıDerneğimizin genel kurulu 20 Nisan 2019 tarihinde saat 11:00 de dernek binamızda yapılacaktır.Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY'dan Sporda OdaklanmaUYGULAMALI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ PSİKOLOJİK PERFORMANS ANTRENÖRLÜĞÜ (MENTOR) 3Derneğimizin 2. Eğitimi BaşladıUygulamalı Egzersiz Ve Spor Psikolojisi Eğitimi Sona Erdi. Psikolojik Performans Antrenörlüğü (Mentor)4. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi Fakültemiz Ev Sahipliğinde YapıldıUygulamalı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Eğitimi BaşladıDUYURUIV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi2018 UYGULAMALI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR..Swimming, Biking, and Running the Talk: My Interview with Sport Psychologist Gloria PetruzzelliFEPSAC (Avrupa Spor Psikolojisi Federasyonu) üyeliğimiz yenilendiEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'ndaEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Dünya Spor Psikolojisi KongresindeSpor Psikolojisi ve Aile EğitimiEgzersiz ve Spor Psikolojisi Olağan Genel Kurulu YapıldıKendi Liderin OlGüreş Federasyonu Spor Psikoloğu İhtiyacıIII. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi YapıldıTüzük Değişikliği YapıldıTüzük DeğişikliğiOlağanüstü Genel Kurul DuyurusuIII. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi BaşlıyorTakım ve Bireysel Sporlarda Psikolojik Çalışma Uygulamaları2015 Yılı Yönetim Kurulu BelirlendiYarışma Kaygısı İle Başa Çıkma YöntemleriSpor Psikolojisi Seminerleri Devam EdecekEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin Amacı