Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

Association of Exercise and Sport Psychology

SPOR KAMUOYUNU  BİLGİLENDİRME

01/11/2022

Bilindiği gibi, günümüzde sosyal medya; insanları bilgilendirme, eğitme, eğlendirme gibi özellikle toplumu ilgilendiren konulara yönelik kamuoyu oluşumunda belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu özelliğinden dolayı, kamuoyunu yönlendirmek isteyen kişi ya da grupların da özel ilgi odağı olmaktadır. Ancak sosyal medyanın birçok alanda olumlu anlamda kullanılması söz konusu iken, bazı iyi niyetten uzak kişiler tarafından kimi zaman haber, kimi zaman bilgilendirme adı altında yalan, eksik ya da yanlış bilgi üretimiyle, kimi zaman ise gerçek bir bilginin yanlış, eksik ya da taraflı olarak verilmesiyle kamuoyu belli yönlere doğru çekilmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşımın bir örneği, son günlerde Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin tüzel kişiliğine, dernek yönetiminde yer alan spor ver spor psikolojisi konusunda ülkemizin önde gelen şahsiyetlerine, onların mesleki kimliklerine ve yetkinliklerine nobranca saldırıldığı görülmekte, kullanılan ifadeler ve gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Bu bilgilendirme, ESPDER’in amaç ve felsefesini paylaşmak, kamuoyunu yanlışyönlendirme ve olumsuz algı oluşmasını engellemek ve ileride hukuki sonuçlar doğurabilecek her türlü davranışları engellemek kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Öncelikle;

1) Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği (ESPDER) 2010 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz kamuya açık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesine bağlı çalışma yapan derneklerle ve kişilerle işbirliğine açık bir dernektir.

  1. Derneğimiz egzersiz ve spor psikolojisi alanında faaliyet gösteren ilk sivil toplum kuruluşudur. Bu amaçla seminerler, söyleşiler, sertifikasyon programları, Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında ulusal ve uluslararası bilimsel kongreler düzenlemektedir. Şu ana kadar 4 Uluslararası kongre yapmış ve birçok bilimsel projelere imza atmıştır.
  2. Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği (ESPDER) Avrupa Spor Psikologları Birliği’nin (FEPSAC) ülkemizdeki tek kurumsal üyesidir. Buna bağlı olarak FEPSAC genel kurullarına katılıp oy kullanmaktadır.
  3. Derneğimizin amacı, Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanının ülkemizde tanıtılması, gelişmesi ve toplumun yararına kullanılması için bilimsel çalışmalar yapmaktır. Türk Sporuna ve dolayısı ile sporcularımıza farklı spor dalları ve alanlarda Psikolojik beceri antrenmanları ile sporcu ve takımlara destek vermek ve bu alanda çalışacak olan meslekdaşlarımızın eğitilmesini sağlayacak kalıcı çalışmalara katkı yapmaktır.

Kısa başlıklar altında özet olarak bahsedilen bu faaliyetler Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında ciddi ve akademik alanda çalışanlar tarafından bilinmekte ve desteklenmektedir.

Bu sebeple Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde verilen ciddi emek, özveri ve çabayı desteklemek yerine, sosyal medya üzerinden derneğimiz ve onun Yönetim Kurulunda yer alan genel kurul tarafından seçilmiş ve çoğunluğu akademisyen olan bireylere olumsuz algı oluşturmaya ve karalamaya dönük çarpıtılmış ve gerçeklikten yoksun saldırıları doğru bulmuyor, bu yaklaşımları şiddetle kınıyoruz.

Yapılan bu kara propaganda ürünü haberler Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği olarak bizleri, her tür ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yapmaktan, temsil ettiğimiz anlayışın akademik ve sportif ortamlarda kalkınmasına destek olmaktan alıkoyamayacaktır. Herkesi derneğimiz çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Yönetim Kurulu Adına

Prof. Dr. Turgay Biçer

 

Başkan

 

Diğer Haberlerimiz
SöyleşiGenel Kurul ToplantısıFutbolcu Hakem İlişkisi ve Beklenmeyen Durumların ( Kriz) YönetimiStresli Anlarda Ne Yapmalı ?SPORDA AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI YAKLAŞIMSalı Söyleşilerinde Kariyer GünleriSALI SÖYLEŞİLERİNDE KARİYER GÜNLERİSPOR KAMUOYUNU  BİLGİLENDİRMECumhuriyet Bayramımız Kutlu OlsunELİT SPORCULARDA OLMASI GEREKEN 11 PSİKOLOJİK ÖZELLİKFUTBOL EĞİTİMİNDE PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLARHaftalık Seminere Ara VerilmiştirSPORCU GÖZÜYLE SPOR PSİKOLOJİSİEGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİ4. ZİHİNSEL PERFORMANS ANTRENÖRLÜĞÜ SERTİFİKA PROGRAMI4. ZİHİNSEL PERFORMANS ANTRENÖRLÜĞÜ SERTİFİKA PROGRAMIŞAMPİYONLARIN GÖZÜYLE SPOR PSİKOLOJİSİBİLARDO VE PSİKOLOJİSPOR DİLİ OLARAK TÜRKÇE"ÖZGÜVEN VE PERFORMANS İLİŞKİSİ" PROF. DR. TURGAY BİÇEREGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULARSALI SÖYLEŞİLERİMİZ 5 EKİM'DE BAŞLIYOREGZERSİZİN FİZYOLOJİK BOYUTLARITARAFTARLIK PSİKOLOJİSİ VE SALDIRGANLIKSPOR PSİKOLOJİSİ SERTİFİKA PROGRAMISALI SÖYLEŞİLERİ "SPORDA DENETİM ODAĞI"EĞİTİMİMİZİN BİRİNCİ AŞAMASI TAMAMLANDIANTRENÖR GÖZÜYLE SPOR PSİKOLOJİSİUYGULAMALI SPOR PSİKOLOJİSİNDE PSİKOFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLARMANİPÜLATİF ZİHİNSPORCULAR SAT'LARDAN NE ÖĞRENEBİLİR?BUZ SPORLARINDA PSİKOLOJİ VE PERFORMANSHAYAT AMAÇLARI UYGULAMASISPORDA (A)NORMAL DAVRANIŞLARKONGREMİZ FEPSAC VE TUBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENMEKTEDİRKONGRE PROGRAMISPORTİF PERFORMANSTA BEYNİMİZDE NELER OLUYOR PANELİAİLE, SPORCU VE ANTRENÖR ÜÇGENİNDE SPORDA İLETİŞİM PANELİSPOR PROFESYONELLERİ İLE SÖYLEŞİ PANELİKOVİD-19 SÜRECİNİN SPOR VE EGZERSİZ ORTAMLARINA PSİKOLOJİK ETKİLERİ PANELİGÜNCEL DAVETLİ KONUŞMACI LİSTESİKONGREMİZE TUBİTAK DESTEK VERMEKTEDİRV. ULUSLARARASI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİ 25-27 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ÇEVİRİMİÇİ ORTAMDA YAPILACAKTIRKONGREMİZ GÜNCEL GELİŞMELER SEBEBİ İLE ERTELENMİŞTİRKONGREMİZE SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ GÖNDERİMİ BAŞLAMIŞTIRV. ULUSLARARASI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİÜLKEMİZ SPORU VE ÇOCUKLARIMIZA YAPAMADIĞIMIZ YATIRIMV. EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ KONGRESİ BEKLENTİLER ANKETİ15. AVRUPA SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ KONGRESİ10 Mayıs Psikologlar Günü Kutlu OlsunEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Olağan Genel Kurulu ToplandıDerneğimizin genel kurulu 20 Nisan 2019 tarihinde saat 11:00 de dernek binamızda yapılacaktır.Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY'dan Sporda OdaklanmaUYGULAMALI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ PSİKOLOJİK PERFORMANS ANTRENÖRLÜĞÜ (MENTOR) 3Derneğimizin 2. Eğitimi BaşladıUygulamalı Egzersiz Ve Spor Psikolojisi Eğitimi Sona Erdi. Psikolojik Performans Antrenörlüğü (Mentor)4. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi Fakültemiz Ev Sahipliğinde YapıldıUygulamalı Egzersiz ve Spor Psikolojisi Eğitimi BaşladıDUYURUIV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi2018 UYGULAMALI EGZERSİZ VE SPOR PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR..Swimming, Biking, and Running the Talk: My Interview with Sport Psychologist Gloria PetruzzelliFEPSAC (Avrupa Spor Psikolojisi Federasyonu) üyeliğimiz yenilendiEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'ndaEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği Dünya Spor Psikolojisi KongresindeSpor Psikolojisi ve Aile EğitimiEgzersiz ve Spor Psikolojisi Olağan Genel Kurulu YapıldıKendi Liderin OlGüreş Federasyonu Spor Psikoloğu İhtiyacıIII. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi YapıldıTüzük Değişikliği YapıldıTüzük DeğişikliğiOlağanüstü Genel Kurul DuyurusuIII. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi BaşlıyorTakım ve Bireysel Sporlarda Psikolojik Çalışma Uygulamaları2015 Yılı Yönetim Kurulu BelirlendiYarışma Kaygısı İle Başa Çıkma YöntemleriSpor Psikolojisi Seminerleri Devam EdecekEgzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin Amacı