Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneği

Association of Exercise and Sport Psychology

Prof. Dr. Füsun ÖZTÜRK KUTER

Toplam Makale Sayısı : 1

Aktif Okul Aktif Toplum

8.Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 25-27 Nisan 2013 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirildi. Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Mersin Üniversitesi işbirliği ve Spor Bilimleri Derneği katkılarıyla gerçekleştirilen kongre 20-30 Haziran 2013 tarihleri arasında Mersin’de yapılacak olan XVII.Akdeniz Oyunları öncesinde yapılan önemli bir bilimsel faaliyet olarak başarıyla tamamlandı.